Directe toegankelijkheid logopedie (DTL) bij Logopediepraktijk Harderwijk

Op 1 augustus 2011 is de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) ingevoerd. Dit betekent dat u voortaan zonder verwijzing van een (huis)arts bij de logopedist terecht kunt. Ter vervanging van de verwijzing van de (huis)arts zal de logopedist zelf een screening gaan uitvoeren. Onze logopedistes hebben een DTL-training gevolgd en zijn hierdoor bevoegd om deze screening af te nemen. Tijdens deze screening wordt zorgvuldig gekeken of u op de juiste plaats bent bij de logopedist. Het zou kunnen zijn dat een stoornis of problematiek buiten het kennisgebied van de logopedist valt. In dit geval wordt de cliënt geadviseerd eerst contact op te nemen met de (huis)arts.

Hoe de DTL voor u als cliënt werkt:

  • U kunt op eigen initiatief de logopedist bellen;
  • Er is geen verwijzing meer nodig van de (huis)arts;
  • Tijdens het eerste contact met de logopedist vindt er een screening plaats.
  • Deze screening neemt ongeveer 10 minuten in beslag;
  • Hierna kunnen uitgebreid onderzoek en de logopedische behandeling starten.