Onze Logopediepraktijk Harderwijk

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor.
Ook geven zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers.
Onze Logopediepraktijk biedt dit in Harderwijk.

        Ons team bestaat o.a. uit de volgende specialisten:

 • dyslexiespecialist
 • trainer totale communicatie
 • OMFT specialist (afwijkende mondgewoonten)
 • taalwetenschapper (universitair niveau)
 • Sensorisch Integratief Therapeut
 • spraak-taalpatholoog io
 • stemdeskundige
 • meerdere allround logopedisten met aanvullende specialisatie o.a in spraak- en taalstoornissen bij kinderen(o.a. in combinatie met een verstandelijke beperking, autisme, mensen vroeger gediagnostiseerd met
  pdd-nos, McDD)

         Ook behandelen wij:

 • afasie
 • dysartrie
 • dysfagie (slikstoornissen)
 • meertaligheid bij volwassenen en kinderen
 • broddelen
 • stotteren
 • schisis
 • ademstoornissen
 • problemen met auditieve functies (verschillen horen tussen klanken)
 • auditief geheugen
 • auditieve verwerkingsproblematiek(overig)
 • gehoorstoornissen
 • communicatiestoornissen bij dementie en parkinson
 • denkstimulerende gespreksmethodiek (DMG)
 • bij slechthorendheid/doofheid: het leren liplezen (spraakafzien)
 • lees- en spellingproblematiek (onze behandeling is evidence based en de spellingsmethodiek is gebaseerd op best practice principes)

Wij behandelen kinderen om hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun onderwijs en hun carrièremogelijkheden te vergroten. Wij willen voor hun een fijne plek in de maatschappij door minimale communicatieve verstoringen.
Voor senioren stellen wij ten doel hun communicatie zo goed mogelijk te behouden en eten en drinken zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te kunnen.
De combinatie van gespecialiseerde logopedist en sensorisch integratief therapeut heeft een duidelijke meerwaarde bij de behandeling van kinderen met autisme,het syndroom van Asperger, PDD NOS, ADHD, Syndroom van Down,verbale ontwikkelingsdyspraxie en syndromen waarbij een lage IQ score gemeten/vermoed wordt.

Bij aanmelding wordt met u binnen 1 werkdag de 1e afspraak gemaakt.
De praktijk kent geen wachtlijst.
De praktijk is 5 dagen per week bereikbaar
Bestaande afspraken kunt u alleen telefonisch wijzigen op de locatie waar u behandeld wordt.
Alle logopedische behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
U kunt zich aanmelden via de DTL screening (zie kopje DTL op deze site) of met een verwijzing van uw huisarts/specialist.
Uiteraard kunnen particulieren en werkgevers zelf de behandeling/ training vergoeden. De mogelijkheden binnen de therapie worden hierdoor breder.

Wij zijn u graag van dienst.
Logopedisten van Logopediepraktijk Harderwijk.

De praktijk is lid van de NVLF, direct toegankelijk, alle logopedisten staan in geschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.